UKR Koshovy, VALENTYN

2020 Season Club:
  • Ukraine Ukraine (UKR) 
FACT SHEET
Name: Koshovy, Valentyn
Age: 40
Place of birth: Zaporozhye
Nationality: Ukraine
Height: 200 cm
Weight: 97 kg

Career Statistics

EHF Cup
Koshovy Valentyn Poland (POL) KS Azoty-Pulawy SA 2019/20
81 Shirt №
Goalkeeper Position
0 Goals
EHF Cup
Koshovy Valentyn Poland (POL) KS Azoty-Pulawy SA 2018/19
81 Shirt №
Goalkeeper Position
0 Goals
EHF Cup
Koshovy Valentyn Poland (POL) KS Azoty-Pulawy SA 2017/18
81 Shirt №
Goalkeeper Position
0 Goals
EHF Cup
Koshovy Valentyn Poland (POL) KS Azoty-Pulawy SA 2016/17
81 Shirt №
Goalkeeper Position
0 Goals
EHF Champions League
Koshovy Valentyn Ukraine (UKR) HC Motor 2015/16
1 Shirt №
Goalkeeper Position
0 Goals
EHF Champions League
Koshovy Valentyn Ukraine (UKR) HC Motor 2014/15
1 Shirt №
Goalkeeper Position
0 Goals
EHF Champions League
Koshovy Valentyn Ukraine (UKR) HC Motor 2013/14
1 Shirt №
- Position
0 Score
EHF Cup
Koshovy Valentyn Ukraine (UKR) HC Motor 2012/13
1 Shirt №
- Position
0 Score
EHF Cup
Koshovy Valentyn Belarus (BLR) HC Dinamo Minsk 2011/12
1 Shirt №
- Position
0 Score
EHF Champions League
Koshovy Valentyn Belarus (BLR) HC Dinamo Minsk 2011/12
1 Shirt №
- Position
0 Score
EHF Champions League
Koshovy Valentyn Belarus (BLR) HC Dinamo Minsk 2010/11
1 Shirt №
- Position
0 Score
Cup Winners' Cup
Finland (FIN) Cocks 2008/09
1 Shirt №
- Position
0 Score
Cup Winners' Cup
Koshovy Valentyn Ukraine (UKR) ZTR Zaporozhye 2005/06
1 Shirt №
- Position
0 Score
EHF Champions League
Koshovy Valentyn Ukraine (UKR) ZTR Zaporozhye 2005/06
1 Shirt №
- Position
0 Score
EHF Champions League
Koshovy Valentyn Ukraine (UKR) ZTR Zaporozhye 2004/05
- Shirt №
- Position
0 Score
Cup Winners' Cup
Ukraine (UKR) ZTR Zaporozhye 2003/04
- Shirt №
- Position
0 Score
EHF Champions League
Ukraine (UKR) ZTR Zaporozhye 2003/04
1 Shirt №
- Position
0 Score
Cup Winners' Cup
Ukraine (UKR) ZTR Zaporozhye 2002/03
- Shirt №
- Position
0 Score
EHF Cup
Ukraine (UKR) ZTR Zaporozhye 2001/02
- Shirt №
- Position
0 Score
EHF Champions League
Ukraine (UKR) ZTR Zaporozhye 2001/02
1 Shirt №
- Position
3 Score
EHF Champions League
Ukraine (UKR) ZTR Zaporozhye 2000/01
- Shirt №
- Position
0 Score
EHF Cup
Ukraine (UKR) ZTR Zaporozhye 2000/01
- Shirt №
- Position
0 Score
EHF Champions League
Ukraine (UKR) ZTR Zaporozhye 1999/00
- Shirt №
- Position
0 Score
EHF Champions League
Ukraine (UKR) ZTR Zaporozhye 1998/99
16 Shirt №
- Position
0 Score